Obsługa prawna firm

Nasza Kancelaria prawna swoje usługi kieruje w szczególności do przedsiębiorców poszukujących stałej obsługi prawnej dla swojego biznesu.

Stała obsługa prawna polega na ciągłej i stałej opiece prawnej prowadzonej działalności gospodarczej oraz na regularnym kontakcie z Klientem w oparciu o comiesięczne rozliczenie (abonament). Obsługę prawną oferowaną przez Kancelarię cechuje wysoki stopień dokładności i staranności przy dbałości o interesy Klienta. Klient ma do wyboru dwa modele rozliczeń: ryczałtowy lub godzinowy.

Zakres usług w ramach stałej obsługi prawnej dobierany jest indywidualnie dla każdego Klienta i w zależności od ustaleń obejmować może m.in.:

  • bieżące doradztwo dotyczące prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w zakresie prawa spółek, prawa pracy, prawa cywilnego, prawa autorskiego, ochrony danych osobowych (RODO), zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa nowych technologii
  • sporządzanie pisemnych opinii prawnych,
  • opiniowanie i sporządzanie umów (w tym umów międzynarodowych), statutów, regulaminów oraz projektów uchwał,
  • optymalizację działalności,
  • obsługę prawną w zakresie ochrony danych osobowych (RODO),
  • wdrożenie procedur chroniących tajemnicę przedsiębiorstwa,
  • udział pełnomocnika w negocjacjach z kontrahentami,
  • dyżury w siedzibie Klienta,
  • obsługę zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
  • windykację należności na etapie przedsądowym.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, a w szczególności spółek prawa handlowego. Obsługa prawna umożliwia pozostawanie w stałym kontakcie z radcą prawnym oraz prawne zabezpieczenie prowadzonej działalności gospodarczej. Nasza Kancelaria obsługuje zarówno przedsiębiorstwa, które mają już ugruntowaną pozycję na rynku, jak też i podmioty gospodarcze w fazie rozwoju. Ponadto pomagamy przy zakładaniu i prowadzeniu sklepów internetowych oraz innych firm działających w branży e-commerce. Radcy prawni Kancelarii pomagają dobrać odpowiednie rozwiązania prawne i wdrażają potrzebne procedury, których od przedsiębiorcy wymagają przepisy prawa. Obsługa prawna jest świadczona w języku polskim i angielskim.

Chcesz skorzystać z naszych usług? Zajrzyj do zakładki „Kontakt„!