Prawo cywilne, Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości: przeniesienie własności urządzeń przesyłowych

Przeniesienie własności urządzeń przesyłowych
Przeniesienie własności urządzeń przesyłowych (Źródło obrazka)

W ostatni artykule z serii „Prawo nieruchomości” poruszyliśmy temat „Czym są urządzenia przesyłowe?”. Kiedy wiemy już, jaki jest charakter prawny tych urządzeń, możemy pójść o krok dalej i zastanowić się jak można przenieść własność tych urządzeń.

Treść przepisu

Spójrzmy najpierw na treść przepisu art. 49 § 2 Kodeksu cywilnego:

Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca.

Dwa sposoby przeniesienia własności urządzeń przesyłowych

Nabycie własności urządzeń przesyłowych może nastąpić na dwa sposoby: bezkonfliktowo – w drodze umowy – albo przed sądem w trybie procesu cywilnego. Roszczenie o nabycie własności urządzenia przesyłowego przez przedsiębiorcę przysługuje osobie, która spełnia dwa konieczne warunki:

– poniosła koszty budowy urządzenia,

– jest ich właścicielem.

Kto może wystąpić z roszczeniem?

Powyższe warunki muszą zostać spełnione łączne. Oznacza to, że jeśli ktoś poniósł koszty budowy urządzenia, ale nie jest ich właścicielem – lub odwrotnie – jest właścicielem urządzenia, ale nie poniósł kosztów ich budowy, nie może wystąpić z roszczeniem omawianym w tym artykule. Osoba występująca z roszczeniem musi wykazać łączne spełnienie obu przesłanek poprzez udowodnienie prawa własności do urządzenia przesyłowego oraz faktu poniesienia kosztów budowy tego urządzenia (faktury, rachunki itd.). Z roszczeniem wystąpić należy przeciwko przedsiębiorcy przesyłowemu, jednak przedsiębiorca również ma prawo żądać od właściciela urządzenia i osoby, która poniosła koszty jego wybudowania, przeniesienia na niego prawa własności (na co wskazuje ostatnie zdanie przytoczonego wyżej przepisu).

Jak zostało już wspomniane, najlepiej, aby obie strony porozumiały się ze sobą na drodze umownej, bez potrzeby angażowania się w proces. Jeśli jednak nie dojdzie do porozumienia, każda ze stron może wystąpić ze stosownym powództwem cywilnym. Wyrok Sądu w takiej sprawie zastępuje, w myśl art. 64 kc, oświadczenie woli osoby zobowiązanej do złożenia oświadczenia woli określonej treści.

Wynagrodzenie za przeniesienie własności urządzeń przesyłowych

Przeniesienie własności urządzenia przesyłowego co do zasady następuje za wynagrodzeniem na rzecz osoby, która jest właścicielem urządzenia i poniosła koszty jego wybudowania. Strony oczywiście mogą umówić się, że przeniesienie własności nastąpi pod tytułem darmym, co jednak należy do rzadkości. Wysokość wynagrodzenia powinna zostać ustalona w oparciu o ceny rynkowe, lecz istnieje również możliwość oszacowania kwoty wynagrodzenia w oparciu o poniesione koszty inwestycyjne (udokumentowane).

Kiedy powstaje roszczenie?

Pamiętać należy, iż roszczenie o przeniesienie własności urządzenia przesyłowego powstaje dopiero wtedy, gdy urządzenie zostanie przyłączone do sieci przedsiębiorcy. Jak pisaliśmy w poprzednim artykule, chodzi tu o sferę faktu, a więc faktyczne podłączenie do sieci (a nie przeniesienie prawa własności). Ważnym jest bowiem rozróżnienie obu paragrafów art. 49 kc oraz ich skutków prawnych – § 1 dotyczy skutków faktycznych (podłączenia do sieci), a § 2 skutków prawnych (przeniesienia prawa własności).

Ewa Rybarczyk, Daniel Rybarczyk

cropped-logo_-blog

Źródło:

–  Skowrońska Bocian/Warciński w: K. Pietrzykowski, KC. Komentarz, art. 49, Warszawa 2016,

– Gniewek w: Gniewek, KC. Komentarz, art. 49, Warszawa 2016

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s