Prawo rodzinne

Jak ustalić kontakty z dzieckiem?

Jak ustalić kontakty z dzieckiem
Jak ustalić kontakty z dzieckiem? (Źródło obrazka)

Kontakty z dzieckiem są niezależne od władzy rodzicielskiej – wprost mówi o tym Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 113 § 1. Oznacza to, że nawet rodzic, który ma ograniczoną władzę rodzicielską (np. po rozwodzie) czy wręcz tej władzy jest pozbawiony, ma prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem przez rodziców

W pierwszej kolejności to rodzice powinni ustalić między sobą, jak mają wyglądać kontaktu. Jeśli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów przez drugiego rodzica, rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia.

Przeczytaj również: Czym jest dobro dziecka?

Ustalenie kontaktów przez sąd opiekuńczy

Jeżeli jednak rodzice nie dojdą do porozumienia, decyzja w przedmiocie kontaktów z dzieckiem należeć będzie do sądu opiekuńczego. W celu ustalenia kontaktów, rodzic, który nie przebywa stale z dzieckiem, powinien złożyć do sądu opiekuńczego stosowny wniosek, w którym wskaże, w jaki sposób i w jakim czasie chciałby mieć zapewnione kontakty ze swoim dzieckiem. Do wniosku należy dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka, a także – jeżeli wniosek dąży do zmiany wcześniejszego orzeczenia o kontaktach – odpis tego orzeczenia. Bardzo często jednak określenie kontaktów z dzieckiem następuje w wyroku rozwodowym. Rozstrzygnięcie w przedmiocie kontaktów jest obowiązkowym elementem każdego wyroku rozwodowego; w takiej sytuacji sąd rozwodowy pełni rolę sądu opiekuńczego. Dlatego też często wnioski dotyczące ustalenia kontaktów zmierzają nie do uregulowania kontaktów od podstaw, ale do zmiany już istniejącego sposobu realizowania tych kontaktów.

Przeczytaj również: Władza rodzicielska po rozwodzie

Ukształtowanie kontaktów

Sąd opiekuńczy jest władny zarówno ustalić kontakty rodzica z dzieckiem, jak też może je ograniczyć lub wręcz zakazać kontaktów. W tym zakresie władza sądu jest dosyć szeroka np. sąd opiekuńczy może w szczególności zakazać spotykania się z dzieckiem, zakazać zabierania dziecka poza miejsce stałego pobytu, zezwolić na kontakty tylko w obecności drugiego rodzica lub w obecności kuratora sądowego czy też ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumienia się na odległość. Najbardziej skrajną decyzją jest zakazanie utrzymywania kontaktów z dzieckiem – aby do tego doszło, musi zaistnieć stan, w którym utrzymywanie kontaktów poważnie zagraża dobru dziecka lub dobro to narusza.

Kontakty z dzieckiem – dziadkowie i inny członkowie rodziny

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje, że przepisy dotyczące kontaktów z dzieckiem stosuje się również do innych członków rodziny. Przepis art. 1136 kro wymienia w tym zakresie rodzeństwo, dziadków, powinowatych w linii prostej, a także inne osoby, jeżeli sprawowały przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem. Największe znaczenie w praktyce mają sprawy dotyczące uregulowania kontaktów dziadków z wnukami. W takich postępowaniach należy odpowiednio stosować przepisy dotyczące ustalania kontaktów między rodzicem a dzieckiem.

Odrębnym zagadnieniem od ustalania kontaktów z dzieckiem, jest ich egzekwowanie, które jest potrzebne, gdy rodzic, u którego dziecko stale przebywa, uniemożliwia wykonania ustalonych kontaktów. O tym problemie pisaliśmy w artykule Egzekwowanie prawa do kontaktów z dzieckiem.

Ewa Rybarczyk, Daniel Rybarczyk

cropped-logo_-blog

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s