Prawo administracyjne, Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości: legalizacja samowoli budowlanej i opłata legalizacyjna

saving-for-a-home
Opłata legalizacyjna (Źródło obrazka)

W poprzednim artykule Prawo nieruchomości: samowola budowlana poruszyliśmy ogólne zagadnienia dotyczące samowoli budowlanej. Tym razem skupimy się na ostatnim etapie legalizacji samowoli oraz na instytucji opłaty legalizacyjnej.

Poprzednio wspominaliśmy, jakie dokumenty należy przedłożyć, aby zalegalizować samowolę budowlaną, w przypadku gdy wybudowano obiekt budowlany lub jego część bez pozwolenia na budowę. W myśl art. 48 ust. 5 Prawa budowlanego, przedłożenie tych dokumentów w określonym przez organ terminie, traktuje się jak wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego (ewentualnie: pozwolenie na wznowienie robót budowlanych, jeżeli budowa nie została zakończona).

Działania organu nadzoru budowlanego

Organ nadzoru budowlanego w opisanej sytuacji zbada zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli taki istnieje), a także zbada kompletność projektu budowlanego, jego wykonanie przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i, co więcej, posiadanie przez inwestora wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń. Działania organu są więc podobne, jak w przypadku działań opisanych w art. 48 ust. 2 Prawa budowlanego, jednak dopiero na omawianym w tym artykule etapie mają one skutki prawne. Można powiedzieć, że działania inwestora czy też właściciela obiektu budowlanego oraz odpowiadające im działania organu, są podobne jak w przypadku uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Opłata legalizacyjna

Jeśli okaże się, że mimo przedłożonych dokumentów, nadal występują jakieś naruszenia, organ nałoży na inwestora obowiązek ich usunięcia we wskazanym terminie pod rygorem wydania nakazu rozbiórki obiektu. Jeżeli jednak wszystkie wymogi zostaną spełnione, a organ nie dopatrzy się żadnych naruszeń, inwestor (właściciel) ma otwartą drogę do legalizacji samowoli budowlanej. Legalizacja wiąże się jednak z obowiązkiem poniesienia kary za samowolę w postaci uiszczenia opłaty legalizacyjnej. Należy pamiętać, że do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar (art. 59f i 59g Prawa budowlanego), jednak stawka opłaty ulega aż 50-krotnemu podwyższeniu.

Wzór obliczenia wysokości opłaty jest następujący: stawka opłaty (s) x 50 x współczynnik kategorii obiektu budowlanego (k) x współczynnik wielkości obiektu budowlanego (w).

Kara za nieuiszczenie opłaty legalizacyjnej

Opłatę legalizacyjną organ ustala w drodze postanowienia, które może zostać zaskarżone zażaleniem. Opłatę należy uiścić w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia na rachunek bankowy właściwego urzędu wojewódzkiego lub w kasie tego urzędu. Jeśli opłata nie zostanie wniesiona w terminie, organ co do zasady wyda decyzję nakazującą rozbiórkę. Ta dotkliwa konsekwencja wynika wprost z treści art. 49b ust. 7 – oznacza to, że opłata legalizacyjna nie podlega egzekucji administracyjnej, a konsekwencja jej nieuiszczenia niweczy całe staranie o legalizację samowoli budowlanej. Należy również pamiętać, że termin do uiszczenia opłaty legalizacyjnej jest terminem prawa materialnego, a nie procesowego, a więc nie podlega przywróceniu.

Zatwierdzenie projektu budowlanego

W końcu, jeśli wszystkie opisane dotychczas wymogi zostaną spełnione, a opłata legalizacyjna zostanie uiszczona, organ wyda decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego (lub o pozwoleniu na wznowienia robót budowlanych), jeśli budowa jest w toku.

Ewa Rybarczyk, Daniel Rybarczyk

cropped-logo_-blog

Źródło:

– Niewiadomski [w:] Prawo budowlane. Komentarz, wyd. 7, art. 49, Warszawa 2016

2 myśli w temacie “Prawo nieruchomości: legalizacja samowoli budowlanej i opłata legalizacyjna”

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s