Prawo administracyjne

Komu przysługuje zasiłek stały?

old
Komu przysługuje zasiłek stały? (Źródło obrazka)

Zasiłek stały jest jednym ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej uregulowanych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Osoby, którym przysługuje zasiłek stały zostały wskazane w art. 37 tej ustawy, któremu chcemy się bliżej przyjrzeć.

Kryteria otrzymania zasiłku stałego

Po pierwsze, zasiłek stały może otrzymać „pełnoletnia osoba samotnie gospodarująca, niezdolna do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolna do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej”. Zgodnie ze słowniczkiem ustawowym, osobą samotnie gospodarującą jest osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe (art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej). Pojęcie kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej zostało wyjaśnione w art. 8 pkt 1 ustawy. Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej.  Według stanu prawnego na dzień niniejszego artykułu (1 marca 2017 r.) kryterium to wynosi 634 złote.

Po drugie, zasiłek stały przysługuje „pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę rodzinie”. Do kryterium tego odwołuje się art. 8 pkt 2 omawianej ustawy; obecnie wynosi ono 514 złotych.

Osoba niezdolna do pracy z powodu wieku oraz osoba całkowicie niezdolna do pracy

Osobą niezdolną do pracy z powodu wieku jest osoba, która osiągnęła wiek emerytalny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach o rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Osobą całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy albo osoba zaliczona do I lub II grupy inwalidów lub legitymująca się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Należy pamiętać, że zasiłek stały nie przysługuje w przypadku zbiegu uprawnień do tego zasiłku z prawem do: renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna.

Musisz złożyć wniosek

Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są co do zasady na wniosek, a ich przyznanie następuje w formie decyzji administracyjnej. Przed rozstrzygnięciem co do przyznania zasiłku stałego pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy u osób i rodzin ubiegających się o zasiłek. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia.

Ewa Rybarczyk, Daniel Rybarczyk

logo_ blog

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s