Prawo cywilne

Kiedy można zwrócić towar do sklepu?

consumer_decision_making_using_agent_based_modeling
Kiedy można zwrócić towar do sklepu? (Źródło obrazka)

Wielu z nas zastanawia się nad postawionym w tytule pytaniem. Czy aby na pewno zawsze mamy prawo do zwrotu jakiegokolwiek towaru z powrotem do sprzedającego? Krótko mówiąc: czy po zapłacie i odbiorze towaru mam prawo się rozmyślić? Odpowiedź brzmi: wszystko zależy od formy zakupu oraz od przyczyny zwrotu.

Umowa na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Każdy konsument powinien przyswoić sobie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta, która weszła w życie 25 grudnia 2014 r. W kontekście analizowanego tematu niezwykle ważnym jest rozdział 4 tej ustawy zatytułowany „Prawo odstąpienia od umowy”. Zgodnie z art. 27 ustawy Prawa konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w dalszej części ustawy. Co wynika zatem z tej regulacji? Po pierwsze chodzi o umowę zawartą między konsumentem a przedsiębiorcą, a zatem jedynie w takiej konfiguracji podmiotowej można stosować prawo odstąpienia od umowy i w ogóle przepisy ustawy. Ponadto prawo odstąpienia dotyczy jedynie umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. W przypadku zatem, gdy kupujemy jakiś towar w sklepie, np. buty w sklepie obuwniczym, wtedy nie stosujemy przepisu art. 27 oraz rozdziału 4 analizowanej ustawy. W tym wypadku jedynie od dobrej woli sprzedawcy zależy czy przyzna nam prawo do dokonania zwrotu towaru bez podania przyczyny. Bardzo często wiele sieci odzieżowych oferuje swoim klientom możliwość zwrotu nieużywanego produktu, który np. nie przypadł do gustu. Terminy zwrotu zależą do oczywiście od woli przedsiębiorcy – bardzo często wynoszą 14, 28 czy też 30 dni.

Termin na odstąpienie od umowy

Kolejną ważną informacją, która płynie z art. 27 Praw konsumenta jest termin, w ciągu którego można odstąpić od umowy. Termin 14 dni może być jednak liczony w różny sposób. Problem ten rozwiązuje art. 28 ustawy, według którego termin ten liczony jest:

1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Jak odstąpić od umowy?

W jaki jednak sposób można odstąpić od umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa? Konsument powinien złożyć oświadczenie w tym przedmiocie skierowane do przedsiębiorcy. Ustawa o Prawach konsumenta w załączniku nr 2 zawiera wzór takiego oświadczenia składanego na formularzu. W celu zachowania terminu 14 dni na odstąpienie wystarczy wysłać oświadczenie przed upływem tego terminu. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy, w przypadku, gdy przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy:
1) przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy;
2) przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy.

Istotnym jest, że skutkiem odstąpienia od umowy zgodnie z wyżej opisaną procedurą jest poczytanie umowy za niezawartą. W momencie otrzymania oświadczenia konsumenta przedsiębiorca ma 14 dni na zwrócenie konsumentowi wszystkich dokonanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy. Zwrócenie płatności dokonywane jest w takiej samej formie, w jakiej dokonał jej konsument, a zatem jeśli zapłata za towar została dokonana gotówką, również w takiej formie przedsiębiorca powinien zwrócić pieniądze. Konsument ma jednak prawo określić inny sposób zwrotu pieniędzy.

Przeczytaj również: Prawa pasażera w przypadku odwołania, opóźnienia lub przedwczesnego odjazdu środka transportowego

Odwrotny obowiązek ciąży natomiast na konsumencie. Dla niego również biegnie 14-dniowy termin liczony od dnia odstąpienia od umowy, w którym konsument musi zwrócić towar przedsiębiorcy. Przedsiębiorca może jednak zaproponować konsumentowi, że sam odbierze rzecz.

Od jakich umów nie można odstąpić?

Należy pamiętać, że art. 38 ustawy Prawa konsumenta zawiera wyczerpujący katalog umów, od których konsument nie może odstąpić. Dla przykładu, prawo odstąpienia nie obowiązuje w stosunku do umów:
– o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
– w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
– zawartych w drodze aukcji publicznej.

Powyższa analiza dotyczy jednakże tylko sytuacji, w których dany towar podlega zwrotowi jako pozbawiony wad. Oczywiście w przypadku, gdy dana rzecz ma wady, wtedy jak najbardziej towar podlega reklamacji. Na uwadze jednakże należy mieć przepisy ustawy o Prawach konsumenta, które bardzo zmieniły podstawę prawną wnoszenia reklamacji. Przed 25 grudnia 2014 r. podstawą prawną do złożenia reklamacji były przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Na gruncie tej ustawy podstawą reklamacji była niezgodność towaru z umową. Obecnie w przypadku reklamowania towaru należy powołać się na przepisy Kodeksu cywilnego z zakresu rękojmi przy umowie sprzedaży. Konsument ma zatem rok na zgłoszenie wady od momentu jej zauważenia. Istotnym jest, iż w przypadku stwierdzenia wady fizycznej przed upływem roku od dnia wydania rzeczy konsumentowi, domniemywa się, że wada istniała już w momencie wydania, a zatem ciężar dowodu, że wady nie było spoczywa na przedsiębiorcy. Jeśli konsument stwierdził wadę po roku, wtedy to on musi wykazać, kiedy doszło do powstania wady.

Gwarancja a rękojmia

Pamiętać również należy, iż odrębnym od rękojmi pojęciem jest gwarancja. Przepisy dotyczące gwarancji reguluje również Kodeks cywilny, jednakże ustawa Prawa konsumenta znacznie zmieniła te regulacje stosownie do stanu prawnego przed 25 grudnia 2014 r. Ramy tego artykułu przekraczają omówienie wszystkich aspektów w przedmiocie instytucji gwarancji i ich różnić w stosunku do rękojmi, jednak należy zaznaczyć, że konsument może skorzystać z uprawnień z tytułu gwarancji niezależne od uprawnień z tytułu rękojmi (art. 579 Kodeksu cywilnego). O gwarancji w danym przypadku możemy mówić tylko wtedy, gdy sprzedawca złożył oświadczenie w tym przedmiocie albo gdy takie oświadczenie zostało złożone w reklamie produktu.

Przeczytaj również: Gwarancja a rękojmia

Podsumowując, należy wyróżnić 3 sytuacje:
1) dany produkt został zakupiony w lokalu przedsiębiorstwa (np. w sklepie odzieżowym), nie ma wad i chcemy go zwrócić – tylko od woli sprzedawcy zależy czy przewidzi takie prawo oraz okres, w którym konsument może się rozmyślić i zwrócić rzecz,
2) dany produkt został zakupiony na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, nie ma wad i chcemy go zwrócić – mamy na to 14 dni, przedsiębiorca musi przyjąć rzecz i oddać nam pieniądze,
3) dany produkt został zakupiony na każdy z wyżej wymienionych sposobów, ale ma wady – mamy prawo powołać się na rękojmię oraz gwarancję, o ile ta ostatnia została udzielona.

Daniel Rybarczyk

cropped-logo_-blog

Źródła:
– W. Chomiczewski, Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz pod red. D. Lubasza, WK, 2015

5 myśli w temacie “Kiedy można zwrócić towar do sklepu?”

  1. Generalnie ma Pan rację, że na zwrot jest 14 dni, natomiast jest pewien „trik”, dzięki któremu możemy mieć 2 dni więcej na odstąpienie od umowy, czyli 16 dni. Jak przeczytałem na jednym z blogów, nawet sam UOKiK przedstawił takie stanowisko. Cytuję: „Jeżeli termin na odstąpienie od umowy upływa w sobotę, niedzielę lub w święto ustawowe wolne od pracy, to konsument ma możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w następny dzień roboczy (np. w poniedziałek w przypadku terminu upływającego w weekend).” Nie mówię oczywiście, żeby od razu stosować to na siłę, ale warto to wiedzieć jako ciekawostka. Więcej przeczytacie na blogu, z którego się o tym dowiedziałem -> https://prokonsumencki.pl/blog/odbierz-zakupy-w-sobote-i-miej-16-zamiast-14-dni-na-odstapienie-od-umowy/

    Polubienie

  2. Ciekawe rzeczy przeczytałem, to na pewno. Sam się zastanawiam nad zakupami dla mojego przedsiębiorstwa przez platformę https://aleo.com/pl/ i tu mam też pytanie czy ktoś ma jakieś doświadczenia z tą firmą? Z tego co czytam w sieci, bardzo wygodny sposób. Pozdrawiam

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s